Untitled Document
× صفحه اصلی اخبار گزارش تصویری تماس با ما
Untitled Document
Untitled Document
ابلاغیه الزام به رعایت اصول ایمنی، بهداشت و محیط زیست شرکت توسعه حفاری تدبیر

دستور العمل ابلاغیه الزام به رعایت اصول ایمنی، بهداشت و محیط زیست از سوی دکتر محسن خجسته مهر مدیر عامل شرکت توسعه حفاری تدبیر ابلاغ شد.به گزارش روابط عمومی شرکت توسعه حفاری تدبیر، در متن ابلاغیه محسن خجسته مهر آمده است:نظر به اهمیت راهبردی شناخت، پیاده سازی، التزام و اولویت بخشی نسبت به اصول و الزامات ایمنی، بهداشت و محیط زیست در انجام کلیه فرآیندهای شغلی شرکت، انتظار دارد تمامی مدیران واحدهای ستادی و عملیاتی نسبت به ارتقاء دانش HSE و مجموعه ذیربط و شناخت همه اصول و مقررات درخصوص انجام امور محوله اهتمام نموده و برای انجام هرگونه فعالیت اجرایی ابتدا از ایمن بودن بسترهای مرتبط با آن فعالیت اطمینان حاصل نمایند. اهمیت رعایت اصول و الزامات ایمنی، بهداشت و محیط زیست به حدی است که می بایست در اولویت تمام فعالیت های اجرایی شرکت قرار گیرد. لذا با عنایت به سطح اهمیت موضوع، علاوه بر تمامی مستندات و رویه های ایمنی، بهداشت و محیط زیستی، موارد ذیل نیز بمنظور رعایت و اجرا ابلاغ می گردد:

1) واحد HSE شرکت موظف به پیاده سازی، استقرار و نظارت دقیق الزامات نظام مدیریت یکپارچه ایمنی (IMS) بوده و در صورت مشاهده موارد نامنطبق و شرایط ناایمن، موظف به ارائه گزارش و تذکر می باشد. تمامی فرآیندهای عملیاتی می بایست در محدوده ریسک قابل قبول و پایین اجرا گردد؛ در غیر این صورت می بایست بلافاصله گزارش امر به مدیرعامل، مدیر عملیات، ناظرین عملیات و رؤسای دستگاه ها با ذکر دلایل، ارائه و تا رفع شرایط ناایمن و نامنطبق پیگیری گردد. مسئولیت این مهم تماماً بر عهده مدیر/ مدیران عملیات و HSE می باشد. درخصوص پیاده سازی سیستم مدیریت یکپارچه همکاری واحدهای عملیات، مهندسی، تعمیرات و نگهداری و بازرگانی با واحد HSE الزامی است و تحت نظارت واحد برنامه ریزی سیستم ها و روشها اقدام خواهد شد.

2) برای تمامی فعالیتهای تعمیراتی می بایست دستورالعملهای عملیاتی انجام کار به شیوه ایمن، به صورت مدون تهیه، در دسترس و تحت کنترل در سیستم جاری گردد و واحد HSE از تحقق این امر پیوسته حصول اطمینان نمایند. کلیه افراد مرتبط با رویه ها و دستورالعملها بایستی آموزشهای لازم را برای کسب صلاحیتهای حرفه ای اخذ نمایند و در مواردی که این آموزش ها برگزار شده باشد، باید دوره های بازآموزی نیز طرح ریزی و به مورد اجرا گذاشته شود. انجام تمامی فعالیتهای کاری در مناطق خطرناک و ممنوعه (به نظر کارشناسان HSE) می بایست با اخذ مجوز انجام کار (Permit To Work) و تکمیل دقیق آن باشد و مدیر عملیات و رؤسای دستگاه های حفاری می بایست تمهیدات لازم جهت ایمن سازی فرآیند و محیط انجام کار را مطابق با درخواست صادره به طور کامل انجام داده و واحدهای تعمیراتی نیز موظف به رعایت دقیق و انجام کار براساس اصول ایمنی می باشند. مجوزهای کاری بایستی در پای کار پس از حصول اطمینان از ایمن بودن شرایط و توجیه دقیق پرسنل به نحوه و روش انجام کار صادر گردد. در ساعات خارج از شیفت کاری افسران ایمنی، لازم است موارد تعمیراتی اطلاع رسانی گردد.

3) نظارت افسران HSE بر انجام وظایف با رعایت ایمنی و مطابق با الزامات، رافع مسئولیتهای دیگر واحدها نبوده و همواره این الزامات می بایست بخش مهمی از حداقل مؤلفه های کیفی در تحقق هر فعالیت محسوب گردد و سیستم نظارتی می بایست به تحقق فعالیتهای عملیاتی مطابق ترتیبات در نظر گرفته شده از نظر کیفیت و HSE بطور همزمان توجه داشته باشد. با توجه به مسئولیت و وظیفه سازمانی واحد HSE، انتظار اخذ مجوز انجام کار ناایمن از واحد HSE ناممکن بوده و مسئولیتهای حقوقی ناشی از پیامدهای انجام فعالیتها بدون توجه به الزامات HSE برعهده ناظرین، مدیر عملیات و رؤسای دستگاه های حفاری می باشد.

4) در صورت ضرورت انجام عملیات در شرایط ریسک بالا، مدیریت ارشد به استناد گزارشات کارشناسی و بنا به صلاحدید با مشورت و نظرخواهی از مدیران ستادی و عملیاتی، رأساً نسبت به تصمیم گیری اقدام می نماید. در صورت تصمیم به تداوم فعالیت، کلیه تمهیدات و اقدامات لازم برای آمادگی و مقابله با شرایط اضطراری می بایست از طریق واحد HSE پیش بینی، مهیا و دستورالعمل ها و طرح های اضطرار نیز تهیه شود. در صورت انجام عملیات توسط پیمانکار، اخذ مجوز و هماهنگی با ناظر/ ناظرین و نظارت دقیق ایشان در تمامی مراحل انجام کار در راستای اجرای الزامات، ضوابط ایمنی، قوانین زیست محیطی و آئین نامه های مرتبط اجباری می باشد و هیچ نوع تسامح و سهل انگاری توسط ناظرین کار پذیرفته نمی باشد.

5) درخصوص رویدادها و حوادث شغلی در مناطق عملیاتی، اطلاع رسانی به موقع و اقدامات درمانی سریع در اولویت واحد HSE خواهد بود. همچنین فرد حادثه دیده با دارا بودن طول درمان ملزم به اخذ نامه بازگشت به کار از سازمان تأمین اجتماعی و مرکز طب کار معتمد خواهد بود و رعایت دستورالعمل ثبت،‌ گزارش دهی و بررسی رویدادها به شماره TDDC.HSE.PR.023:01 لازم الاجرا است. نهایتاً فرد حادثه دیده با تأیید واحدهای اداری، HSE و عملیات اجازه بازگشت به محیط کار را خواهد داشت. با تجزیه و تحلیل حوادث به منظور شناسایی عوامل ریشه ای و اقدام اصلاحی به موقع و مؤثر، نه تنها از تکرار حوادث مشابه اطمینان حاصل می شود بلکه با حذف علل ریشه ای می توان شاهد بهبود عملکرد و شاخص های HSE بود.

6) با توجه به اهمیت مدیریت تغییرات (Management of Changes=MOC) در فرآیندهای اصلی در سیستم مدیریت HSE به منظور حصول اطمینان از کاهش، پیشگیری و یا تحت کنترل بودن ریسک های ناشی از ایجاد تغییرات احتمالی غیرهمنوع در رویه های اجرایی سازمان، فرآیندهای عملیاتی و غیرعملیاتی، تکنولوژی، تجهیزات و مواد می بایست طرح ریزی و بکار گرفته شود. مدیریت HSE شرکت مسئولیت به روزرسانی و نظارت عالیه بر نحوه پیاده سازی و حسن اجرای آن را خواهد داشت و همکاری مدیران سایر واحدها لازم الاجرا است.

7) افسران HSE و پزشکان موظف هستند بیش از پیش نسبت به کنترل و اجرای الزامات ایمنی و بهداشتی، بخش نامه ها و قوانین ملی و بین المللی و نظارت بر اجرای آنها توسط واحدهای مرتبط، طی بازدیدها، ممیزی ها و بازرسی های مستمر و مؤثر بمنظور حصول اطمینان از اجرای کامل آنها انجام دهند و پاسخگوی مدیریت HSE در ستاد مرکزی باشند. اطمینان از کفایت دانش، اطلاعات و تجربه افسران ایمنی و پایش فعالیت ها و دانش آنها و تقویت بنیه علمی و اطلاعاتی آنها بطور مستمر سرلوحه برنامه های کاری این واحد خواهد بود.

8) تردد پرسنل به مناطق عملیاتی می بایست مطابق با برنامه شیفت بندی و جابجایی شیفت (Shift Change) تعیین شده توسط واحدهای پشتیبانی و عملیات صورت پذیرد. همچنین تمامی پرسنل عملیاتی، ستادی و پشتیبانی و خدمات برای تردد به مناطق عملیاتی و دستگاه های حفاری می بایست از وسایل نقلیه شرکتی استفاده نموده و تردد به این مناطق با وسایل نقلیه شخصی، مطلقاً ممنوع می باشد. مسئولیت حسن اجرای این امر بر عهده واحدهای پشتیبانی، HSE و عملیات می باشد.

9)تمامی ماشین آلات سبک، نیمه سنگین و سنگین می بایست قبل از ورود به محیط کار بازرسی و مجوز فعالیت خود را از واحد HSE دریافت نمایند. مدارک ماشین آلات و رانندگان نیز اعم از گواهینامه های رانندگی (پایه یک/ دو)، گواهینامه راهبری دستگاه های حمل و نقل سنگین مانند جرثقیل یا لیفتراک (برای رانندگان این وسایل نقلیه)، کارت بیمه شخص ثالث خودرو، گواهی معاینه فنی خودرو، گواهینامه سلامت فنی خودرو از شرکت شخص ثالث معتبر و مورد تأیید می بایست تماماً تحویل واحد HSE گردد و تأییدیه آن صادر شود. این هماهنگی لازم است فی مابین واحدهای پشتیبانی (مدیر دفتر اهواز)، HSE و عملیات وجود داشته باشد.

10) واحد HSE موظف است مطابق با استانداردهای ملی و بین المللی، تجهیزات حفاظت فردی مناسب را براساس تمامی فعالیتهای عملیاتی برای پرسنل تأمین نماید. پرسنل نیز می بایست نسبت به استفاده، حفظ و نگهداری از تجهیزات حفاظت فردی و سایر تجهیزات ایمنی که در اختیار ایشان قرار گرفته است، اهتمام ورزیده و هرنوع صدمه و آسیب به این تجهیزات را به سرپرست خود اعلام و درخواست جایگزین نمودن آن با تجهیزات سالم و استاندارد را نمایند. پرسنل تنها ملزم به استفاده از تجهیزات ایمنی و حفاظت فردی که شرکت در اختیار آنها قرار می‌دهد، بوده و استفاده از سایر تجهیزات که توسط شرکت ارائه نشده و یا مورد تأیید واحد HSE شرکت نباشند، مطلقاً ممنوع می‌باشد.

Untitled Document

تماس با ما

آدرس دفتر مرکزی: تهران - بزرگراه شهید مدرس - میرداماد شرقی - پلاک 346 - طبقه دوم - شرکت توسعه حفاری تدبیر

تلفن: 59 الی 26642451-021

فکس: 22229324-021

ایمیل: info@tadbirdrilling.com

پایگاه عملیاتی: اهواز - پل برومی - روبروی شرکت فولاد - شهرک صنعتی شماره 3 - خیابان تلاش 2

تلفن: 76 الی 32907074-061

فکس: 32907076-061

Untitled Document