Untitled Document
× صفحه اصلی اخبار گزارش تصویری تماس با ما مناقصات
Untitled Document
Untitled Document
مدیریت امور حقوقی و قراردادها

باتوجه به اینکه شرکت توسعه حفاری تدبیر در زمینه حفاری چاههای نفت و گاز فعالیت داشته و با کارفرمایان و پیمانکاران مختلف وارد قرارداد می شود لذا مدیریت امور حقوقی و قراردادها در راس مذاکرات حقوقی و قراردادی شرکت قرار گرفته و در کنار مدیران ارشد مجموعه مذاکرات قراردادی را پیش برده و جهت عقد قرارداد با کارفرما و پیمانکاران زیر مجموعه شرکت اقدام می نماید.
همچنین مسائل و مشکلات حقوقی شرکت اعم از دعاوی پیمانکاران و اشخاص حقیقی و حقوقی را پیگیری و با مساعدت واحدهای ذیربط از حقوق و منافع شرکت در محاکم قضایی و قانونی دفاع می نماید.
ماموریت ها:
1- تهيه و تنظيم قرارداد براساس شرايط مناقصه و شرح كار و استاندارد هاي شركت، رعايت ضوابط و مقررات تجارت بين المللی در عقد قراردادهای خارجی و نيز ضوابط و مقررات داخلی در عقد قراردادهای داخلی
2- معاضدت قضایی كاركنان در مراجع قضایی كه مرتكب جرائم غير عمد در حين انجام وظيفه گرديده اند، دفاع از آنان، جلب رضايت شكات در مراحل تحقيق و دادگاه و انعقاد قرارداد با وکلای دادگستری جهت پیگیری وظايف فوق.
3- بررسی و اظهار نظر در مورد مكاتبات در خصوص اختلاف شركت با پيمانكاران داخلی و خارجی و نظارت بر ااجرای قراردادها و ارائه نظرات حقوقی در خصوص تفسير مواد و شرايط قراردادها و موافقت نامه ها و تاييد ترخيص ضمانت نامه های پيمانكاران ،تشخيص صلاحيت و رتبه بندی پيمانكاران و ساير خدمات مشاوره ای حقوقی
4- همکاری و ارائه راهنمایی های لازم به ديگر مديران شركت، سازمانها و مجريان طرحها جهت انجام امور مربوط به قرارداد از جمله نحوه مذاكره با پيمانكاران و مسائل مربوط به بيمه های داخلی و خارجی
5- نظارت و سرپرستي بر انجام مذاكراتي كه با پيمانكاران،مشاوران و سازندگان داخلی و خارجی صورت ميگيرد و اهتمام جهت حفظ منافع شركت
6- مطالعه و تشخيص و ارزیابی توانایی و کارایی پيمانكاران ،مشاوران و سازندگان داخلی و خارجی و ارائه پيشنهادات در مورد پيمانكاران واجد صلاحيت جهت شركت در مناقصات، به مدیریتهای متقاضی و كميسيون معاملات.
7- سرپرستی و حصول اطمينان از اظهار نظرهای حقوقی نسبت به مسائل و مشكلات استخدامی يا اخراجی كاركنان و نيز اظهار نظر در مورد تخلفات و تعقيب جزایی كاركنان بر طبق ضوابط و مقررات موجود.
8- نظارت و سرپرستی و اظهار نظر در مورد مسائل امور حقوقی كه به نحوی مرتبط با عمليات اجرایی طرحهای شركت می باشد و ارائه خدمات حقوقی كه تحت عنوان وظايف امور حقوقی در اساسنامه شركت و يا مصوبه های مجمع عمومی و هيات مديره به آن امور اشاره يا ارجاع می شود.
9- نظارت، كنترل و سرپرستی بر تحصيل و تملك اراضی مورد نياز شركت، پرداخت وجوه آن ، همکاری در پرداخت خسارت به صاحبان خسارت ديده (عرصه-اعیانی-زراعت)
10- نظارت بر جلسات و مباحث قراردادی با پيمانكاران در زمان انقضای مدت قراردادها به منظور حل و فصل اختلافات احتمالی ، دادن تغييرات و تعديل نرخ و مدت با نظر مدیر پروژه یا واحد متقاضی
11- نظارت بر چگونگی انجام پيمانها از نظر زمانبندی، محاسبه جرائم تاخير بر اساس مفاد قرارداد ، با همکاری واحدهای متقاضی و امور مالی و تهيه گزارش تفصیلی برای مقامات ذيربط.
12- نظارت بر كنترل و بررسی مذاكرات قراردادی (اجرایی، پیمانکاری ،بيمه و...) و در صورت لزوم شركت در جلسات مذاكره به منظور توجيه مواضع حقوقی و سیایستهای شركت.
13- نظارت و سرپرستی بر جمع آوری كليه اطلاعات مربوط به قوانين، مقررات و مصوبات و دستورالعمل های داخلي و بين المللي در خصوص موضوع فعالیتهای شركت از طريق دسترسی به ماخذ رسمی، شبكه های اینترنتی، كنوانسيون های بين المللی و منطقه ای (حقوق تجارت، بازرگانی و داوری)
14- شناسایی كارشناسان و مشاورين داخلی و خارجی ذيصلاح اعم از حقیقی ، حقوقی و عنداللزوم جذب ، آموزش و ايجاد هماهنگی های لازم جهت بکارگیری آنان در حوزه های حقوقی و قراردادی.
15- همکاری با بازرسان و حسابرسان به منظور دسترسی آنان به اطلاعات قراردادی مورد نياز جهت حسن انجام ماموريت آنان.
16- سرپرستی و نظارت بر تعقيب دعاوی له و عليه شركت اعم از حقوقی ، کیفری، دعاوی اراضی و تهيه لوايح قانونی و حضور در جلسات و مراجع قضایی بمنظور دفاع از حقوق شركت.
17- تهیه و جمع آوری آرشیو کاملی از کلیه اسناد و پرونده های حقوقی و طبقه بندی و بایگانی کامل قراردادهای شرکت به صورت فایل های اصلی و الکترونیکی
18- ثبت کلیه صورتجلسات هیأت مدیره منجمله تغییرات اعضای هیأت مدیره، تغییرات مربوط به آدرس و کدپستی شرکت، تغییرات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام در سامانه اداره کل ثبت اسناد و املاک تهران ( اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری تهران) و پیگیری تا حصول نتیجه
19- تهیه و تنظیم لوایح حقوقی به منظور دفاع از منافع شرکت در پرونده ها و دعوای حقوقی و کیفری و تجدیدنظر له و علیه شرکت و ثبت این لوایح در دادگاه ها و مراجع قضایی صلاحیت دار و دفاع از منافع شرکت از طریق کارشناسان واحد امور حقوقی یا نمایندگان معرفی شده از سوی واحد امور حقوقی و قراردادها
20- تهیه، تنظیم، بررسی و مطالعه دقیق کلیه قراردادهای داخلی و خارجی و تفاهم نامه های شرکت در حوزه های مختلف حقوقی به زبان فارسی و انگلیسی و پیگیری امضای قراردادها از پیمانکاران جهت اخذ امضا و ارسال قرارداد به واحد امور حقوقی قراردادهای شرکت

Untitled Document

تماس با ما

آدرس دفتر مرکزی: تهران، خيابان شهيد وحيد دستگردي نرسيده به خيابان دكتر مصدق، پلاك 143 - شرکت توسعه حفاری تدبیر

تلفن: 59 الی 26642451-021

فکس: 26642460-021

ایمیل: info@tadbirdrilling.com

پایگاه عملیاتی: اهواز - پل برومی - روبروی شرکت فولاد - شهرک صنعتی شماره 3 - خیابان تلاش 2

تلفن: 76 الی 32907074-061

فکس: 32907076-061

 Untitled Document