Untitled Document
× صفحه اصلی اخبار گزارش تصویری تماس با ما مناقصات
Untitled Document
Untitled Document
ایمنی

استقرار و پیاده سازی نظام مدیریت یکپارچه (IMS) در اولویت برنامه های این امور قرار دارد. شناسایی، حذف یا كاهش خطرات در حد قابل قبول (ALARP) موجود در صنعت حفاری، از مهم ترین وظایف و مسئولیت های واحد ایمنی، بهداشت و محیط زیست است كه در این راستا اقداماتی بشرح ذیل انجام می گیرد:
• تهیه طرح و برنامه ایمنی، بهداشت و محیط زیست (HSE Plan) سالیانه جهت دستگاه های حفاری
• انجام بازرسی های ایمنی دوره ای و اتفاقی از دستگاه های حفاری، كارگاه ها و تأسیسات بر اساس چك لیستهای استاندارد و بروز، بمنظور شناسایی نقاط خطر و انجام اقدامات پیشگیرانه جهت ارتقاء کیفی شاخص های ایمنی، بهینه سازی و ایجاد شرایط مطلوب محیط كار، افزایش بهره وری، بالابردن میزان تولید، پیشگیری از وقوع حوادث احتمالی، كاهش هزینه ها و كسب اعتبار و رضایت مندی مشتریان.
• نظارت ی بر انجام عملیات جابجایی دستگاه های حفاری در خشكی.
• نظارت ایمنی بر انجام عملیات درون و برون چاهی از قبیل WELL TESTING ،FBDST ،DST , STIMULATIONو UBD
• حضور در صحنه حوادث و تهیه گزارش بمنظور ثبت و انجام اقدامات پیشگیرانه.
• شارژ، تعمیر و نگهداری، رنگ آمیزی كپسول های اطفاء حریق.
• برنامه ریزی جهت انجام بازرسی های فنی (تست فشار، ضخامت سنجی و....) و اخذ گواهینامه های معتبر توسط شخص ثالث
• انجام ارزیابی و مدیریت ریسك (Risk Assessment & Management) بمنظور شناسایی خطرات، حذف، كاهش و كنترل آنها. بطور مثال بازنگری در طراحی و چیدمان تجهیزات و وسایل دستگاه های حفاری و تشخیص نقاط حادثه خیز و ارائه راهكار جهت حل آن ( ارائه طرح ساخت سكوهای ویژه كار بر روی پمپ های گل همچنین پوشاندن سطح حوضچه چاه كه كاهش چشمگیر حوادث را در بر داشته است.)
• تهیه طرح و برنامه واكنش در شرایط اضطراری مانند انتشار گاز H2S ، حریق، فوران چاه و...

بكارگیری سیستم های ایمنی كنترلی از قبیل:
• مجوزهای كاری (شامل كارگرم و سرد، كار در ارتفاع، ورود به مخازن و فضاهای سربسته، بالابری، رادیواكتیو، آزمایش گاز و...)
• كارت “مشاهده اعمال و شرایط ناایمن” جهت مشاركت كاركنان در مقوله HSE
• برگ ایمنی مواد شیمیایی MSDS
• شناسایی خطرات با تكنیك های JHA ،FTA ،HAZOP و ...
• تجزیه و تحلیل ایمنی كار در عملیات حفاری و خدمات جانبی (JSA)
• اطلاع رسانی در خصوص مقوله هشداردهنده HSE از طریق تهیه و نصب پوستر، تابلوهای ایمنی و تراكت های هشداردهنده

Untitled Document

تماس با ما

آدرس دفتر مرکزی: تهران، خيابان شهيد وحيد دستگردي نرسيده به خيابان دكتر مصدق، پلاك 143 - شرکت توسعه حفاری تدبیر

تلفن: 59 الی 26642451-021

فکس: 26642460-021

ایمیل: info@tadbirdrilling.com

پایگاه عملیاتی: اهواز - پل برومی - روبروی شرکت فولاد - شهرک صنعتی شماره 3 - خیابان تلاش 2

تلفن: 76 الی 32907074-061

فکس: 32907076-061

 Untitled Document