Untitled Document
× صفحه اصلی اخبار گزارش تصویری تماس با ما
Untitled Document
Untitled Document
اخبار
تبريك روز مهندس


تقدیر از پرسنل برتر


تقدیر از نفر برتر HSE در بهمن 1402


طرح افزايش درصدي حقوق و دستمزد


ارزیابی تعالی سازمانی هفتمین دوره جایزه ملی تعالی و پیشرفت


ثبت رکورد تعمیر و تکمیل چاه های تعمیراتی در میدان نفتی یاران


کسب گواهینامه سه ستاره جایزه ملّی مسئولیت های اجتماعی


ثبت رکورد کارکرد بدون حادثه در شرکت توسعه حفاری تدبیر


خود ارزیابی تعالی سازمانی شرکت توسعه حفاری تدبیر


معارفه رئیس هیات مدیره شرکت توسعه حفاری تدبیر


انتصاب سرپرست تعالی و تضمین کیفیت شرکت توسعه حفاری تدبیر


راه اندازی داشبورد مدیریت پروژه شرکت توسعه حفاری تدبیر


انتصاب سرپرست حسابرسی داخلی شرکت توسعه حفاری تدبیر


انتصاب سرپرست پروژه آزادگان جنوبی شرکت توسعه حفاری تدبیر


جشن یازدهمین سالگرد تاسیس شرکت توسعه حفاری تدبیر در محل دفتر مرکزی تهران


توجه ویژه دکتر فروزنده به مسولیت های اجتماعی
******


مراسم معارفه مدیرعامل جدید شرکت توسعه حفاری تدبیر
******


 Untitled Document