Untitled Document
× صفحه اصلی اخبار گزارش تصویری تماس با ما مناقصات
Untitled Document
Untitled Document
محیط زیست

شركت موظف به پیاده سازی و بهبود مستمر در سیستم مدیریت زیست محیطی (EMS) جهت حصول اطمینان از لحاظ شدن جنبه های زیست محیطی و اثرات آنها در عملیات و خدمات حفاری می باشد .
اهدافی كه در طی عملیات حفاری و خدمات جانبی مد نظر قرار می گیرد شامل:
• شناسایی كلیه جنبه ها و اثرات زیست محیطی مرتبط با عملیات حفاری و خدمات جانبی در دستگاههای حفاری شركت و كاهش مستمر اثرات زیست محیطی
• كاهش میزان تخلیه آلاینده ها و پسماندها در محیط و تلاش در جهت كاهش مستمر آنها
• انتقال و ارسال پیامها و اطلاعات زیست محیطی به پیمانكاران و كارفرمایان
• برنامه های آموزشی برای كاركنان به منظور تفهیم برنامه های زیست محیطی شركت بمنظور مشاركت فعال آنها در اجرای برنامه های زیست محیطی شركت
• آگاه نمودن افسران ایمنی، مدیران، ناظران و كاركنان از الزامات كاربردی حفاظت از محیط زیست و پاسخگو بودن آنها در قبال الزامات
هر یك از مدیران شركت مسئول پیگیری و همچنین حصول اطمینان از دنبال نمودن این خط مشی در شركت می باشند. هر مدیر باید در بخش مربوط به خود با موضوعات زیست محیطی آشنا بوده و آنها را به اطلاع كاركنان برساند .

شركت توسعه حفاری تدبیر در راستای حفظ محیط زیست و گام برداشتن در راستای دستیابی به توسعه پایدار و رعایت الزامات و قوانین زیست محیطی اقداماتی را بشرح ذیل در دست اقدام دارد:
• استقرار و پیاده سازی استاندارد (2015) ISO 14001
• انجام بازرسی های زیست محیطی دوره ای و اتفاقی از دستگاه های حفاری و تهیه گزارش
• برگزاری دوره های آموزشی درجهت ارتقاء دانش و فرهنگ زیست محیطی كاركنان
• ارائه مقالات و چاپ در نشریات و مجلات معتبر داخلی
• شركت در كنفرانس ها و سمینارهای زیست محیطی
• تهیه راهنمای جامع مدیریت پسماندها (Waste management) • همكاری در مرحله مطالعاتی پروژه انتقال كارگاهها و تأسیسات
عملیاتی شركت از موقعیت فعلی به خارج از شهر
• همكاری در پروژه جمع آوری و تصفیه پسآب كارگاههای عملیاتی شركت در ناحیه صنعتی كارون
• اجرای پروژه های تحقیقاتی در زمینه منابع طبیعی و محیط زیست
• تهیه پوستر و بروشور، تراكت با موضوع محیط زیست

Untitled Document

تماس با ما

آدرس دفتر مرکزی: تهران، خيابان شهيد وحيد دستگردي نرسيده به خيابان دكتر مصدق، پلاك 143 - شرکت توسعه حفاری تدبیر

تلفن: 59 الی 26642451-021

فکس: 26642460-021

ایمیل: info@tadbirdrilling.com

پایگاه عملیاتی: اهواز - پل برومی - روبروی شرکت فولاد - شهرک صنعتی شماره 3 - خیابان تلاش 2

تلفن: 76 الی 32907074-061

فکس: 32907076-061

 Untitled Document